pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Co powinno zawierać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne NFZ?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych jak powinno wyglądać? Kto może wystawić?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.) powinno zawiera:

a)      pieczęć, naklejkę lub nadruk zawierające nazwę (firmę) i adres świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

b)      imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL ???numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c)       rozpoznanie w języku polskim, 

d)      kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD???0, 

e)      choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f)       podpis oraz imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania. 

Ponadto  w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

Zobacz również: Badanie USG stopy kiedy wykonać, Kiedy wykonać badanie USG stawu barkowego?, Diabetolog, Kto to jest Flebolog?, Flebolog ???diagnostyka i leczenie schorzeń żył

Rozporządzenie nie określa wzoru skierowania, ale wskazuje dokładnie, jakie elementy powinno zawierać.

Rejestracja e skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

 

 

 

Zakres świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Rehmedicon

Zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ obejmuje następujące zabiegi:

 • Wyciągi
 • Galwanizacja
 • Tonoliza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Prądy KOTSA
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Laseroterapia punktowa
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Naświetlanie promieniami IR, UV ???Solux