Diagnostyka obrazowa pozwala na niechirurgiczne zajrzenie w głąb ciała pacjenta. Spośród różnych możliwości, jakie oferuje współczesna medycyna, badanie USG jest najbezpieczniejsze. Nasi lekarze świadczą usługi na terenie Warszawy, wykonując USG stawu skokowego w przypadku wystąpienia urazu w tym obszarze. Oprócz tego badanie jest przeprowadzane w celach diagnostycznych, jeśli zaobserwowano somatyczne objawy wskazujące na wystąpienie niepożądanego stanu chorobowego w obrębie stawu skokowego.

USG stawu skokowego Warszawa

USG stawu skokowego – czym jest?

USG stawu skokowego to badanie z dziedziny diagnostyki obrazowej. Wykorzystuje się w nim emitowane przez głowicę fale dźwiękowe, które przenikając wewnętrzne struktury organizmu, tworzą obraz, z którego lekarz potrafi odczytać wiele informacji dotyczących obserwowanego obszaru. Zastosowanie ultrasonografu umożliwia ocenę ciągłości lub stopnia uszkodzeń włókien, zachodzące w nich procesy naprawcze, stan więzadeł i ścięgien, a także ich ruchomość. Lekarz jest w stanie zbadać ruchomość stawu, aparatu więzadłowego i grubość błony maziowej.
W łatwy i nieinwazyjny sposób można tym samym zdobyć informacje niezbędne do postawienia trafnej diagnozy oraz podjęcia właściwego leczenia.

Wskazania do badania

Na badanie USG pacjenta kieruje lekarz. Powinien zrobić to w przypadku zaobserwowania jednego bądź kilku spośród niżej wymienionych objawów:

  • zmiany zapalne,
  • zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kostki,
  • różnorodne zmiany będące następstwem dawnych urazów,
  • ból w obrębie stawu skokowego,
  • zmiany przeciążeniowe,
  • wyczuwalne guzki (gangliony),
  • reumatologiczne zapalenie stawów,
  • zaburzenia w trakcie wykonywania ruchów.

Rejestracja

USG stawu skokowego Warszawa | Rehmedicon
ul. Lisowska 23
01-820 Warszawa
e-mail: rehmedicon@rehmedicon.com
Tel: 22 468 10 88

Przeciwwskazania do wykonania USG stawu skokowego

USG stawu skokowego to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i całkowicie bezpieczne, również dla noworodków, kobiet w ciąży, a także osób z wszczepionym rozrusznikiem serca. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia tego badania. Jedyny dyskomfort może pojawić się w momencie docisku głowicy. Staw skokowy jest delikatnym i bardzo złożonym obszarem. Wszelkie urazy, jakie powstaną w tym miejscu, są bardzo bolesne. W takim przypadku nawet subtelny dotyk głowicy ultrasonografu może być interpretowany jako nieprzyjemny.

USG stawu skokowego – jak się przygotować?

Charakter badania sprawia, że nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Lekarz poprosi Cię jednak o odsłonięcie kostki. Z tego względu obszar objęty badaniem nie może być zakryty gipsem ani innego rodzaju opatrunkiem. Uniemożliwiłoby to przenikanie fal wysyłanych przez ultrasonograf. Pamiętać należy również o tym, by, jak w przypadku każdego badania z dziedziny diagnostyki obrazowej, zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań (rezonans magnetyczny, zdjęcie RTG lub wcześniej wykonane USG). Do tego warto posiadać przy sobie karty informacyjne ze szpitala lub inne dokumenty mogące pomóc lekarzowi wykonującemu badanie w zebraniu niezbędnych informacji.

Staw skokowy RTG Warszawa

USG stawu skokowego – przebieg badania

Po wejściu do gabinetu lekarz przeprowadzi krótki wywiad, po czym poprosi o położenie się na leżance tak, by umożliwić dostęp do stopy. Należy odsłonić nogawkę i nieco ją odsunąć celem uniknięcia zabrudzenia ubrania żelem. Wykorzystując głowicę aparatu, lekarz bada troczki (prostowniki i zginacze), które utrzymują ścięgna w odpowiedniej pozycji. Oprócz tego ogląda on staw pod kątem wykrycia ewentualnych wysięków lub obecności stanu zapalnego błony maziowej. Badany obszar obejmuje też ścięgna (zginaczy palców, mięśnia piszczelowego tylnego i przedniego, mięśni strzałkowych), stawy (międzypaliczkowe, śródstopno-paliczkowe) oraz więzadła (skokowo-strzałkowe, piętowo-strzałkowe, skokowe przednie i tylne, piszczelowo-piętowe, węzłozrost strzałkowo-piszczelowy). Na końcu pacjent dostaje ligninę, by móc osuszyć pozostałości żelu. Po badaniu pacjent otrzymuje wydruk ze zdjęciem oraz opis.

USG stawu skokowego Warszawa – cena

Przeprowadzone przez lekarza badanie USG stawu skokowego to koszt 180 złotych.

NZOZ Rehmedicon – dlaczego my?

Jesteśmy liczącym się podmiotem świadczącym usługi medyczne z zakresu diagnostyki i leczenia szeroko rozumianego narządu ruchu oraz układu naczyniowego. Działamy na terenie Warszawy, oferując pacjentom profesjonalizm, jaki zapewnia nasz wykwalifikowany personel oraz najnowocześniejszy sprzęt.