SG Doppler – badanie przepływów krwi

Przyczyną wielu groźnych chorób są zaburzenia w dopływie krwi do poszczególnych części organizmu. Bardzo często jest to wywoływane niedrożnością tętnic, której przyczyną są zmiany miażdżycowe. Do zmian miażdżycowych dochodzi wtedy, jeśli na ściankach tętnic odkładają się tak zwane złogi cholesterolowe. Te z kolei czasami powodują powstawanie zakrzepów, które mogą nawet całkowicie zablokować przepływ krwi. Prędkość i siłę przepływów krwi bada się metodą USG Doppler.

Kiedy należy wykonać badanie USG Doppler

Niedrożność tętnic może wywoływać różne i liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu. Zawroty i uporczywe bóle głowy lub omdlenia często sygnalizują możliwość zwężenia tętnic szyjnych, co może skutkować udarem mózgu, nierzadko prowadzącym do trwałego kalectwa. Bóle nóg, szczególnie silne w czasie chodzenia, mogą zwiastować niedrożność tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych oraz stopy. To samo sygnalizować mogą obrzęki kończyn dolnych lub bóle spoczynkowe, widoczne żylaki, „pajączki” naczyniowe lub kłopoty z gojeniem się ran na nogach. Nagły ból w kończynie, obrzęk i zaczerwienie mogą być początkiem zakrzepicy. Wszystkie tego typu niepokojące objawy są wyraźnym i wystarczającym wskazaniem do przeprowadzenia badania USG Dopplera.

Na czym polega i jaki ma przebieg badanie USG Doppler

Badanie to wykorzystuje zjawisko skracania lub wydłużania fali dźwiękowej, świetlnej, radiowej lub jakiejkolwiek innej w zależności od tego, z jaką prędkością i w jakim kierunku porusza się obserwator. Od nazwiska jego odkrywcy, zjawisko to nazywane jest efektem Dopplera. W badaniu USG Dopplera wykorzystuje się falę dźwiękową. Badanie to pozwala bardzo dokładnie ocenić kierunek i prędkość przepływu krwi w naszym układzie krwionośnym, co umożliwia zlokalizowanie ewentualnych, większych, zagrażających naszemu zdrowiu zwężeń tętnic i żył.

Do USG Dopplera nie potrzeba żadnych, specjalnych przygotowań, jedynie w przypadku badania wątroby i tętnic nerkowych należy przyjść na czczo. Przebieg badania niczym nie różni się od zwykłego USG. Lekarz zwilża żelem skórę w miejscu badania i przykłada do niej głowicę. Po dokonaniu wstępnej oceny wyglądu naczyń zaczyna się dopplerowskie badanie przepływów krwi.

Jak długo trwa badanie USG Dopplera

Badanie nie trwa dłużej niż kilkanaście minut, jest całkowicie bezinwazyjne i niegroźne dla życia oraz zdrowia człowieka.

Przeciwwskazania dla badania USG Dopplera

Badanie jest ogólnodostępne dla osób w każdym wieku i nie ma żadnych dla niego przeciwwskazań. Co ważne jest to badanie szybkie i niedrogie. Na przykład USG Dopplera w Warszawie na Bielanach w naszej klinice, w zależności od tego, w jakiej okolicy ciała badanie jest prowadzone, kosztuje od 130 do 240 zł.