pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Szanowni Pacjenci,
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl), prowadzimy rejestrację E-SKIEROWAŃ na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Mikrozabiegi ortopedyczne, rehabilitacja Warszawa – Bielany
Opieka w ramach NFZ

NZOZ Rehmedicon oferuje zabiegi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów od 16 roku życia.

Rejestracja skierowań na zabiegi wykonywane w ramach

prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-18.00.

Zabiegi w ramach NFZ wykonywane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

rehabilitacja warszawa

Zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ obejmuje następujące zabiegi:

 • Wyciągi
 • Galwanizacja
 • Tonoliza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Prądy KOTSA
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Laseroterapia punktowa
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Naświetlanie promieniami IR, UV Solux

USG OGÓLNE     

Fala uderzeniowa CZY BOLI?

Palenie przed   USG BRZUCHA

Przyjęcie na zabiegi krok po kroku:

 • Podstawą zapisu na zabiegi fizjoterapeutyczne jest aktualne (nie starsze niż 30 dni) i ważne skierowanie na zabiegi wydane przez lekarza uprawnionego do wystawiania skierowań w ramach NFZ
 • Aby sprawdzić, czy NZOZ Rehmedicon wykonuje dane zabiegi fizjoterapeutyczne, należy zadzwonić pod numer (22 468 10 88) lub sprawdź na stronie internetowej www.rehmedicon.com
 • Na zabiegi fizjoterapeutyczne można zapisać się:
 •  osobiście w przychodni Rehmedicon – Po weryfikacji skierowania na zabiegi pracownik rejestracji ustala dogodny dla pacjenta termin zabiegów
 • mailowo wysyłając skierowanie na adres mailowy rehmedicon@rehmedicon.com
 • telefonicznie w przypadku e-skierowania
 • W przypadku zapisu w przychodni, ​potwierdzeniem rejestracji na zabiegi jest wystawiona przez NZOZ Rehmedicon i przekazana Pacjentowi karta informacyjna zawierająca datę rozpoczęcia zabiegów oraz określająca zasady realizacji zabiegów
Rehabilitacja Warszawa

* NZOZ Rehmedicon nie oddaje dni ustawowo wolnych od pracy.
** NZOZ Rehmedicon nie zarejestruje skierowania gdy w tym samym czasie Pacjent pobiera w innej przychodni zabiegi na NFZ