1 czerwca 2022

Od naszych pacjentów często słyszymy dwa pytania. Stawiane są zawsze ze sobą i najczęściej w tej kolejności: Czy zabieg falą uderzeniową boli? (lub czy to boli) Czy zabieg falą uderzeniową mi pomoże? No właśnie jak jest z tą falą i co to dokładnie za zabieg? Fala uderzeniowa trochę teorii Pod koniec lat 60 – tych…

30 maja 2022

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca, żeby dzieci wieku 5 -17 lat miały każdego dnia co najmniej 60 minut ruchu. Aktywność fizyczna obejmuje: zabawy i gry ruchowe, przemieszczanie się czyli ruch lokomocyjny, prace domowe, szkolne lekcje wychowania fizycznego, a także wszystkie inne wspólne aktywności ruchowe z rodziną, szkołą i znajomymi. Tymczasem aktywność fizyczna dzieci i młodzieży spada. Ruch przegrywa z…

12 maja 2022

Co powinno zabierać skierowanie na zabiegi NFZ? skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 465 z późn. zm.) powinno zawiera: a)      pieczęć, naklejkę lub nadruk zawierające nazwę (firmę) i adres świadczeniodawcy z numerem umowy…