Szanowni Pacjenci,
zgodnie z zaleceniami centrali NFZ w celu minimalizacji transmisji COVID-19 zapisy na świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej prowadzimy telefonicznie i mailowo. W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt telefoniczny, a następnie przesyłanie skierowań na adres rehmedicon@rehmedicon.com

Mikrozabiegi ortopedyczne, rehabilitacja Warszawa – Bielany
Opieka w ramach NFZ

NZOZ Rehmedicon oferuje zabiegi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów od 16 roku życia.

Rejestracja skierowań na zabiegi wykonywane w ramach NFZ prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30-15.00.

Zabiegi w ramach NFZ wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Zakres świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ obejmuje następujące zabiegi:

 • Wyciągi
 • Galwanizacja
 • Tonoliza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Prądy KOTSA
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Laseroterapia
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Naświetlanie promieniami IR, UV – Solux

Przyjęcie na zabiegi krok po kroku:

 • Podstawą zapisu na zabiegi fizjoterapeutyczne jest aktualne (nie starsze niż 30 dni) i ważne skierowanie na zabiegi wydane przez lekarza uprawnionego do wystawiania skierowań w ramach NFZ
 • Aby sprawdzić, czy NZOZ Rehmedicon wykonuje dane zabiegi fizjoterapeutyczne, należy zadzwonić pod numer (22 468 10 88) lub sprawdź na stronie internetowej www.rehmedicon.com
 • Na zabiegi fizjoterapeutyczne można zapisać się jedynie osobiście w przychodni Rehmedicon • Po weryfikacji skierowania na zabiegi pracownik rejestracji ustala dogodny dla pacjenta termin zabiegów
 • ​Potwierdzeniem rejestracji na zabiegi jest wystawiona przez NZOZ Rehmedicon i przekazana Pacjentowi karta informacyjna zawierająca datę rozpoczęcia zabiegów oraz określająca zasady realizacji zabiegów

W związku z częstymi niedogodnościami związanymi z brakiem realizacji e-skierowań w Dziale Rehabilitacji, przypominamy iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej E-Skierowania WYSTAWIANE SĄ na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:
– AOS (poradnie spec.) finansowane ze środków publicznych;
– Leczenie szpitalne;
– Badania medycyny nuklearnej, TK, MRI, Gastroskopia, Endoskopia, – Kosztochłonne badania diagnostyczne.

W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są w postaci papierowej (wymagana pieczęć lekarza oraz podpis). To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia e-Skierowanie NIE JEST WYSTAWIANE na:
Rehabilitację (poradnia rehabilitacyjna, fizjoterapia, ośrodek dzienny dla dzieci);
Leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień.
Oznacza to, że pacjenci korzystający z usług całego naszego Działu Rehabilitacji są zobowiązani do dostarczania skierowań w postaci papierowej.

* NZOZ Rehmedicon nie oddaje dni ustawowo wolnych od pracy.
** NZOZ Rehmedicon nie zarejestruje skierowania gdy w tym samym czasie Pacjent pobiera w innej przychodni zabiegi na NFZ