pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Układ krwionośny to układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi. Układ ten wraz z układem limfatycznym tworzą układ krążenia.

Naczynia krwionośne dzielimy na:

 • żyły
 • tętnice
 • włosowate naczynia krwionośne.

Z czego składa się układ krwionośny?

Układ krwionośny składa się z:

 • serca
 • naczyń krwionośnych
 • tętnic
 • żył
 • sieci naczyń włosowatych

Serce budowa

serce to centralny narząd układu krwionośnego. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowego. Zazwyczaj narząd ten otoczony jest osierdziem (pericardium).

Praca serca


Pełny cykl pracy serca trwa około 0,8 sekundy i wyróżnić w nim można trzy fazy:

 1. okres pauzy, który trwa około połowy czasu przeznaczonego na cały cykl; w tej fazie mięśnie komór i przedsionków są rozkurczone. Krew napływa do serca z żył głównych oraz żył płucnych. Zastawki półksiężycowate pozostają zamknięte.
 2. diastole jest fazą, w czasie której następuje wypełnienie komór poprzez skurcz przedsionków. Rozkurcz trwa ponad 0,1 sekundy.
 3. systole trwa 0,3 s; w czasie tej fazy następuje skurcz komór i wyrzut do aorty i tętnicy płucnej przez otwarte zastawki półksiężycowate.

Naczynia krwionośne

to część układu krążenia służąca do transportowania krwi przez organizm. Są trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych:

tętnice (odbierające krew z serca),ze względu na panujące w nich wysokie ciśnienie krwi, są naczyniami krwionośnymi zbudowanymi z grubych i elastycznych ścianek. Odprowadzają one krew z serca do tkanek. Najważniejszą tętnicą w organizmie człowieka jest aorta

naczynia włosowate (za pośrednictwem których następuje wymiana substancji między krwią a tkankami). Naczynia włosowate są drobnymi naczyniami krwionośnymi, które łączą żyły z tętnicami. Ich funkcją jest wymiana substancji pokarmowych, zbędnych produktów przemiany materii, gazów (O2 i Co2) oraz hormonów miedzy krwią a tkanka.

żyły (przenoszące krew z powrotem do serca). Żyły są naczyniami krwionośnymi, w których krew płynie pod małym ciśnieniem. Ich ścianki są dużo cieńsze od ścianek tętnic, a zadaniem jest doprowadzanie krwi z tkanek do serca (lub wątroby w przypadku żyły wrotnej). Ważnym elementem żył są zastawki żylne, które zapobiegają cofaniu się krwi.

Funkcje układu krwionośnego

 • transport tlenu
 • transport dwutlenku węgla
 • transport substancji odżywczych (witaminy, aminokwasy, sole mineralne, glukoza)
 • transport hormonów
 • wydalanie zbędnych produktów przemiany materii
 • obrona przed wykrwawieniem (krzepnięcie krwi)
 • utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała.