pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

kręgosłup rehmedicon

Budowa kręgosłupa:

Kręgosłup (łac. columna vertebralis) to element szkieletu pełniący rolę narządu podporowego, narządu ruchu i osłony rdzenia kręgowego. Z boku zbliżony jest do litery S, zawdzięcza to krzywizna fizjologicznym lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lędźwiowa i kifoza krzyżowa. Zbudowany jest z 26 kości: 24 oddzielne kości zwane kręgami oraz 2 kości powstałe na skutek zrośnięcia ze sobą kręgów jest to kość krzyżowa oraz kość guziczna. Kręgi połączone są krążkami międzykręgowymi jest ich 23 a to za sprawą tego, że między podstawą czaszki a pierwszym kręgiem szyjnym a także między pierwszym i drugim kręgiem szyjnym krążki nie występują. Ważną rolę w stabilizacji odgrywają więzadła i stawy kręgosłupa. Kręgosłup poprzez swoją funkcję jaka pełni z organizmie narażony jest  na zmiany zwyrodnieniowe oraz urazy.

Jak dzieli się kręgosłup człowieka?

kręgosłup-schemat-rehmedicon

 

Kręgosłup człowieka dzieli się na 5 odcinków:

 • szyjny zbudowany jest z 7 kręgów C1-C7
 • piersiowy zbudowany jest z 12 kręgów Th1-Th12
 • lędźwiowy zbudowany jest z 5 kręgów L1-L5
 • krzyżowy to 5 zrośniętych ze sobą kręgów S1-S5
 • guziczny to 4 lub 5 kręgów guzicznych Co1-Co4/Co5

Jakie są funkcje kręgosłupa?

Kręgosłup odpowiada za stabilizację i utrzymanie konstrukcji całego szkieletu ludzkiego. Dodatkowo amortyzuje wstrząsy i chroni rdzeń kręgowy i nerwy przed urazami. 

kręgosłup-rehmedicon

Jak zbudowane są kręgi?

Kręgi mają wspólną budowę, która poszczególnych okolicznościach znacznie się różni. U noworodka różnorodność kręgów jest o wiele mniejsza niż u dorosłego!

Każdy typowy krąg składa się;

 • część przenia jest to część grubsza i silniejsza stanowiąca trzon kręgu (łac. corpus vertebrae)
 • część tylna słabszej, cieńszej zwanej łukiem kręgu (łac. arcus vertebrae) 

obie części obejmują otwór kręgowy (łac. fornamen vertebrale) suma otworów wszystkich kręgów tworzy kanał kręgowy (łac. Canalis vertebrae) w którym znajduje się rdzeń kręgowy i jego opony.

 • od łuku każdego kręgu odchodzi siedem wyrostków kolczystych (łac. procesum spinosus), 
 • ku dołowi i górze wchodzą parzyste wyrostki stawowe górne i dolne  (łac. processus articulares superiores et inferiores). 
 • bocznie odchodzą wyrostki poprzeczne (łac. processus transversi) stanowią one przyczep dla mięśni i więzadeł. 

KRĘGI SZYJNE  (łac. vertebrae cervicales)

W liczbie siedmiu należą do najmniejszych z kręgów prawdziwych. Pierwszy drugi i siódmy maja cechy szczególne i zostaną oddzielnie omówione. To co jest charakterystyczne dla tych kręgów:

 • najmniejsze z kręgów prawdziwych;
 • niski trzon;
 • łuk cienki;
 • trójkątny otwór kręgowy;
 • rozwidlony wyrostek kolczysty;
 • wyrostki poprzeczne zbudowane z dwóch listewek kostnych, które obejmują otwór wyrostka poprzecznego, posiadają guzek przedni i tylny.
kręgi-szyjne-rehmedicon

I kręg szyjny – kręg szczytowy (łac. atlas)

Pierwszy kręg szyjny nazywany jest atlas. Nazwa ta wywodzi się z mitologii greckiej, w której mityczny tytan Atlas podtrzymywał na swoich barkach cały świat, pierwszy krąg odcinka szyjnego podtrzymuje całą głowę. 

krąg-szczytowy-rehmedicon

II kręg szyjny – kręg obrotowy (łac. axis)

Drugi kręg szyjny mający tzw. ząb (dens) odchodzący od trzonu ku górze, w którym obraca się pierwszy kręg szyjny a co za tym idzie obraca głową. Obrotnik ma grube i silne blaszki, a jego otwór kręgowy jest duży, lecz mniejszy niż dźwigacza.

obrotnik-rehmedicon

VII kręg szyjny – tzw. kręg wystający (łac. vertebra promines)

Na pograniczu szyi i klatki piersiowej można palcami wyczuć wystający kręg, którym jest wyrostek kolczysty kręgosłupa. Jeśli pojawia się wokół niego charakterystyczne wybrzuszenie, to określa się go mianem wdowiego garbu. Do jakiego lekarza z wdowim garbem? Dobre efekty w leczeniu wdowiego garba przynosi fizjoterapia. 

siódmy-krat-szyjny-rehmedicon

TERAPIA MANUALNA

LECZENIE BIODRA

KONSULTACJE ORTOPEDA

Kręgi piersiowe (łac. vertebrae thoracicae)

W liczbie dwunastu są ruchomo połączone z żebrami. Ich trzony zwiększają się ku dołowi. Krąg piersiowy pierwszy ma wydłużony trzon w osi poprzecznej. Na trzonach kręgów dalszych wymiar poprzeczny staje się coraz krótszy. Trzony mają budowę klinowatą. Charakterystyczną cechą trzonów kręgów piersiowych są dołki żebrowe (łac. foveae costales) służące do połączenia stawowego z główkami żeber. Posiadają mocne wyrostki poprzeczne. Odchodzą od łuku kręgu między wyrostkami stawowymi górnymi i dolnymi. Wyrostki kolczyste są spiczaste, mają przestój trójkątny, zachodzą na siebie dachówkowato stopniowo wydłużając się. Otwór kręgowy jest stosunkowo mały u przekroju okrągły. 

kręgosłup-piersiowy-rehmedicon

Kręgi lędźwiowe (łac. vertebrae lumbales)

Z reguły u człowieka występuje pięć kręgów lędźwiowych. Położone są między kręgami piersiowymi a kością krzyżową. Rozróżniają się one od kręgów szyjnych znaczną wielkością. Od piersiowych brakiem powierzchni stawowych. 

Trzon kręgu jest płaski ma powierzchnię górną i dolną o kształcie nerkowatym lub owalnym. 

Wyroki porzeczne odchodzą od podstawy łuku i od trzonu kręgu. Składają się one głównie ze sztątkowsych żeber lędźwiowych, w znacznie mniejszym stopniu z wyrostków poprzecznych. 

Wyrostki stawowe ustawione są pionowo. Na stronie bocznej wyrostków stawowych zwykle znajduje się tępy, owalny guzek kostny zwany wyrostkiem suteczkowatym (łac. processus mamillaris).

Łuki kręgów mają mały trójkątny otwór. 

Piąty krąg lędźwiowy wyróżnia się z pośród innych wielkością i kształtem trzonu. Wysokość trzonu jest większa z przodu niż z tyłu.Wyrostki poprzeczne są krótkie, silne i szerokie u podstawy zgrubiałe. Wyrostki stawowe górne skierowane są bardziej ku tyłowi niż w innych kręgach, dolne zaś bardziej do przodu. 

 

kręgosłup-lędźwiowy-rehmedicon

Kość krzyżowa (łac. os sacrum)

Powstaje ze zrośnięcia pięciu kręgów krzyżowych, co natępuje dopiero w wieku 20-25 lat!!. Kość krzyżowa dźwiga ciężar górnej części ciała i przenosi go na kończyny dolne za pośrednictwem obręczy biodrowej. Ma kształt klina z wierzchołkiem skierowanym w dół. Podstawa kości krzyżowej łączy się z V kręgiem lędźwiowym przez krążek międzykręgowy. Z kolei wierzchołek kości krzyżowej łączy się z kością guziczną.

Kość krzyżowa składa się z dwóch powierzchni; miedniczną:

 • wklęsła, gładka, zawiera cztery pary otworów krzyżowych miednicznych, pomiędzy którymi przebiegają kresy poprzeczne
 • grzbietową (na zdjęciu) : wypukła i nierówna, zawiera pięć grzebieni – pozostałości po zrośnięciu wyrostków oraz cztery pary otworów krzyżowych grzbietowych

W górnej części, na bocznej powierzchni kości krzyżowej  po obu stronach występuje powierzchnia stawowa (uchowata) służy do połączenia z kością biodrową  w tył od tej powierzchni znajduje  się guzowatość krzyżowa. Wzdłuż kości krzyżowej przebiega kanał krzyżowy, który na górze kończy się rozworem krzyżowym. Po jego obu stronach znajdują się rożki krzyżowe, przez które kość krzyżowa łączy się z kością guziczną.

Różnice płciowe na kości krzyżowej. Kość krzyżowa męska jest stosunkowo węższa i dłuższa niż kość krzyżowa żeńska. Górna część jest bardziej spłaszczona. A część dolna ostro zagina się ku przodowi. Na kości krzyżowej żeńskiej krzywizna jest słabsza i bardziej równomiernie rozłożona wzdłuż całej długości kości. U kobiet kość krzyżowa położona jest bardziej poziomo niż u mężczyzn skutkiem tego mocniej zaznacza się wzgórek łonowy u kobiet.

kość-krzyżowa-rehmedicon
kość-guziczna-rehmedicon

Kość guziczna (łac. os coccygis)

Kość ogonowa kształtem przypomina trójkąt, składa się z 4/5 kręgów guzicznych. Podstawa skierowana ku górze zawiera wyrostki stawowe górne – rożki guziczne, które łączą się z rożkami krzyżowymi kości krzyżowej.