• Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
  • Podczas rehabilitacji patrzę na pacjenta jako całość a nie przez pryzmat jego dolegliwości.
  • W trakcie ćwiczeń dbam by na sali panowała miła atmosfera, aby pacjent nawet podczas najcięższych ćwiczeń mógł je wykonać z uśmiechem na twarzy.
  • W pracy stosuje techniki z zakresu masażu tkanek głębokich oraz pracy na powięzi, wykonuje także zabiegi z użyciem fali uderzeniowej