pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

05.04.2022 Narodowy Fundusz Zdrowia rozesłał komunikat w którym poinformował o zakończeniu wystawiania skierowań na fizjoterapię POST COVID-19.

Skierowania dla fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 –  mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022

Zakończenie realizacji świadczeń, w ramach przedmiotowych programów, na podstawie skierowań wystawionych do tego dnia, powinno nastąpić do 30 czerwca 2022 r.

Po upływie tego terminu, usprawnianie z powodu dysfunkcji będących następstwem przebycia choroby COVID-19, będzie realizowane i rozliczane na ogólnych zasadach, zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U 2021 poz. 265), w ramach obowiązujących umów z NFZ.

Co zrobić jeśli wczoraj otrzymałeś skierowanie.

Skierowania na rehabilitację po przebytej chorobie Covid-19 wystawione po 04 kwietnia 2022 nie może być już zarejestrowane w systemie i nie możesz już skorzystać z fizjoterapii.

W NZOZ Rehmedicon możesz zleconą rehabilitację zrealizować w ramach Programu Mazowsza. Jest to bezpłatna fizjoterapia.

wystarczy, że jesteś mieszkańcem województwa mazowieckiego

przeszedłeś/aś COVID -19 a objawy po chorobie stale się utrzymują

przedłużają się u Ciebie objawy po COVID -19

Uwaga!!! spiesz się bo ilość miejsc jest ograniczona!

Założenia programu finansowanego ze środków województwa mazowieckiego 

  1. Poprawa tolerancji wysiłku fizycznego u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie.
  2. Zmniejszenie natężenia występowania duszności w post-teście względem pre-testu
    u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono duszności.
  3. Zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono przewlekłe zmęczenie. 
  4. Zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono występowanie lęku, zaburzeń nastroju.
  5. Poprawa sprawności fizycznej w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% osób uczestniczących w programie.
  6. Zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19 u co najmniej 75% uczestników programu.

TYLKO WYSPECJALIZOWANE PLACÓWKI z kwalifikacją fizjoterapeuty 

W odróżnieniu od rehabilitacji ambulatoryjnej zabiegi i wizyty realizowane są bez skierowania na podstawie testu genetycznego potwierdzającego przebycie choroby COVID -19 potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim! Kwalifikację wstępną dokonuje FIZJOTERAPEUTA.

Program dopasowany do potrzeb pacjenta

Rehabilitacja postcovidowa w poradni trwa do 6 tygodni.

Bezpłatny udział bez skierowania

Udział w programie jest bezpłatny, i bez skierowania.

Rejestracja

USG rehabilitacja Warszawa | Rehmedicon
ul. Lisowska 23
01-820 Warszawa
e-mail: rehmedicon@rehmedicon.com
Tel: 22 468 10 88
UMÓW WIZYTĘ