31 sierpnia 2021

E – SKIEROWANIA NIE NA REHABILITACJĘ E-skierowanie nie jest wystawiane na: leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację, do szpitala psychiatrycznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej E-Skierowania WYSTAWIANE SĄ na następujące świadczenia opieki zdrowotnej: AOS (poradnie specjalistyczne) finansowane ze środków publicznych; Leczenie szpitalne; Badania medycyny…