• Absolwent studiów I stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym