Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej i laparoskopowej, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Doświadczenie jako Ordynator w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym (MSSW) w Warszawie.
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 • Opiekun studenckich kół naukowych – słynnych czwartków chirurgicznych.
 • Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
 • Autor 350 publikacji, w tym 5 książek i ponad 30 rozdziałów  w książkach dotyczących chirurgii  dla studentów, specjalizujących się  lekarzy  i  chirurgów. 
 • Od roku 2014r sędzia Naczelnego Sądu Lekarskiego
 • Od 2015r prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz prowadzi w NZOZ Rehmedicon konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób naczyń krwionośnych i limfatycznych:

 •   Choroby tętnic szyjnych
 •   Choroby kończyn górnych
 •   Choroby kończyn dolnych
 •   Zapalenie żył
 •   Choroby naczyń chłonnych

Cena konsultacji 260 zł