Więzadło krzyżowe ACL – jest to wewnątrzstawowe więzadło stawu kolanowego (jest objęte błoną włóknistą, pokryte błoną maziową, dlatego leży na zewnątrz jamy stawowej). Więzadło ma budowę dwupęczkową – pęczki są niezależnie przyczepione do kości udowej i piszczelowej. Uszkodzenie więzadła jest jedną z najczęstszych przyczyn kontuzji nie tylko u sportowców .

usg kolana warszawa
budowa stawu kolanowego

Więzadło przyczepia się do wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej (przy jego brzegu tylnym). Biegnie skośnie w dół i przyśrodkowo. Końcowy przyczep znajduje się w polu międzykłykciowym przednim kości piszczelowej. łączy kość udową i piszczelową, stabilizuje staw, szczególnie w położeniach zgięciowych.

zobacz również:

Kolano biegacza

Zerwanie więzadła krzyżowego ACL przyczyny

Więzadła nie należą do szczególnie elastycznych struktur dlatego nie trudno o uszkodzenie kiedy zostaną poddane dużej sile przeciążeniowej. Więzadło krzyżowe zwykle pęka, jeśli jest naciągnięte powyżej maksymalnej wytrzymałości na zerwanie. Większość tego typu urazów może być spowodowana wypadkami drogowymi, występują w sportach kontaktowych lub sportach wymagających nagłych zmian kierunku lub prędkości. Więzadło krzyżowe można również zerwać, jeśli jest skręcone, zwichnięte lub nadmiernie naciągnięte. Może się to zdarzyć z powodu upadku, kolizji lub uderzenia.

Należy pamiętać, że do zerwania więzadła krzyżowego ACL może dojść w czasie czynności codziennych na przykład w czasie spaceru – postawiony źle krok. Podaje się, że Polsce notuje się około 15 000 przypadków zerwania ACL rocznie, w Stanach Zjednoczonych – 100 000.

Zobacz również:

Kolano biegacza
ból kolna
budowa kolana

Zerwanie więzadła krzyżowego ACL objawy

W większości przypadków objawy zerwania więzadła krzyżowego są bardzo wyraźne. Obejmują ból, obrzęk i krwiak wokół stawu kolanowego. Nie można w pełni wyprostować ani zgiąć kolana. Czasem na skutek szoku nie od razu zdajemy sobie sprawę, że doznaliśmy zerwania więzadła krzyżowego. Dopiero gdy dochodzi do próby obciążenia nogi lub chodzenia, kolano wydaje się być niestabilne i „chwiejne”. Wtedy najmniejszy nacisk na staw wystarczy, aby kolano ugięło się. Przy zerwaniu może towarzyszyć dźwięk trzasku.

Zerwanie więzadła krzyżowego ACL leczenie

Jeśli dojdzie do zerwania więzadła krzyżowego może być potrzebna operacja. Jeśli lekarz zdecyduje inaczej wtedy dochodzi do unieruchomienia stawu kolanowego za pomocą sztywnej ortezy noszonej przez okres 6 tygodni.

W odpowiednim czasie lekarz zaleci wprowadzenie rehabilitacji. Rehabilitacja kolana opiera się na:

rehabilitacja kolana

USG więzadło krzyżowe ACL Warszawa | Rehmedicon
ul. Lisowska 23
01-820 Warszawa
e-mail: rehmedicon@rehmedicon.com
Tel: 22 468 10 88