pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

DLA KOGO?

Do programu Narodowego Funduszu Zdrowia rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, szybszy powrót do pełnej sprawności, poprawa kondycji psychicznej.

ILE TRWA REHABILITACJA? 

od 2 do 6 tygodni.

SKIEROWANIE

Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, na podstawie wyników badań:

  • RTG lub TK klatki piersiowej z opisem wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
  • aktualnej morfologii, OB, CRP (białko ostrej fazy)
  • EKG wykonanego po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19
  1. Skierowaniu musi zawierać informacja kiedy pacjent zakończył chorobę COVID-19. 
  2. Lekarz musi określić siłę duszności na podstawie skali mMRC!
  3. Skierowanie należy wystawić na ambulatoryjną rehabilitację COVID-19

Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19) / U.09 – jako schorzenie główne lub współistniejące 

Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

JEDNA OSOBA MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU REHABILITACJI JEDEN RAZ.  

REJESTRACJA SKIEROWANIA

 Po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ, proszę przesłać skierowanie na nasz adres: rehmedicon@rehmedicon.com 

Kiedy otrzymamy maila ze skierowaniem, nastąpi weryfikacja danych, czy skierowanie zostało wystawione prawidłowo.

 Jeżeli skierowanie będzie wypełnione prawidłowo, skontaktujemy się by ustalić termin.

PODSTAWĄ DO PRZYJĘCIA REZERWACJI NA TURNUS JEST OTRZYMANIE PRZEZ NZOZ REHMEDICON PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEGO SKIEROWANIA –  ZGODNIE Z WW. WYTYCZNYMI

ebook do pobrania