pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

FIZJOTERAPIA POST COVID-19:

DO 15 GRUDNIA 20201 możesz skorzystać z fizjoterapii bez skierowania zupełnie bezpłatnej.

wystarczy, że jesteś mieszkańcem województwa mazowieckiego

przeżyłeś/aś COVID -19 a objawy po chorobie stale się utrzymują

przedłużają się u Ciebie objawy po COVID -19

Jakie są założenia programu – FIZJOTERAPIA POST COVID-19?


Założenia programu finansowanego ze środków województwa mazowieckiego 

  1. Poprawa tolerancji wysiłku fizycznego u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie.
  2. Zmniejszenie natężenia występowania duszności w post-teście względem pre-testu
    u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono duszności.
  3. Zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono przewlekłe zmęczenie. 
  4. Zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono występowanie lęku, zaburzeń nastroju.
  5. Poprawa sprawności fizycznej w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% osób uczestniczących w programie.
  6. Zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19 u co najmniej 75% uczestników programu.
FIZJOTERAPIA POST COVID-19:
fizjoterapia w rehmedicon

TYLKO WYSPECJALIZOWANE PLACÓWKI z kwalifikacją fizjoterapeuty

W odróżnieniu od rehabilitacji ambulatoryjnej zabiegi i wizyty realizowane są bez skierowania na podstawie testu genetycznego potwierdzającego przebycie choroby COVID -19 potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim! Kwalifikację wstępną dokonuje FIZJOTERAPEUTA.

Program dopasowany do potrzeb pacjenta – FIZJOTERAPIA POST COVID-19:

Rehabilitacja postcovidowa w poradni trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów.

WIZYTA WSTĘPNA

Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.

WIZYTA TERAPEUTYCZNA

Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu.

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

WIZYTA KOŃCOWA

Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki. 

Edukacja odgrywa ważną rolę w programie REHABILITACJI POST COVID -19

Do zajęć z fizjoterapeutą w rehabilitacji post covid-19 wprowadziliśmy element edukacyjny. Dzięki temu po skończonej fizjoterapii w ramach programu finansowanego ze środków województwa mazowieckiego masz wiedzę jak dalej ćwiczyć w domu i samodzielnie dochodzić do zdrowia.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 24/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Program opracowano we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów.

Bezpłatny udział bez skierowania

Udział w programie jest bezpłatny, i bez skierowania.

FIZJOTERAPIA POST COVID-19
fizjoterapia post COVID-19 w rehmedicon