pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Staw barkowy budowa

Staw barkowy to skomplikowany element układu ruchu człowieka, w skład którego wchodzi szereg mniejszych i narażonych na kontuzje i urazy stawów:
– staw mostkowo-obojczykowy
– staw barkowo-obojczykowy
– staw łopatkowo-ramienny
– staw łopatkowo-żebrowy
Torebka stawu jest wzmocniona ścięgnami mięśni , które tworzą  pierścień rotatorów. W obrębie stawu barkowego występują w dużej ilości ścięgna, mięśnie i więzadła, co w sumie tworzy staw o największym zakresie ruchów wśród stawów człowieka.

Jednym z częściej pojawiających się schorzeń w obrębie stawu barkowego jest zarostowe zapalenie torebki stawowej. Schorzenie to potocznie nazywane jest zamrożony barki lub zespół barku zamrożonego. Stan zapalny torebki stawowej zaczyna się od lekkiego bólu stawu barkowego, który z czasem nasila się powodując duże dolegliwości. Dodatkowo ruch barku powoduje pogorszenie tego stanu. Ostatecznie dochodzi do takiego zesztywnienia stawu barkowego, że w ogóle nie można poruszać ramieniem

rehabilitacja barku warszawa

Zamrożony bark (zarostowe zapalenie torebki stawowej) – jakie przyczyny?

Podobnie jak w przypadku wielu innych schorzeń ortopedycznych, przyczyny powstania zamrożonego barku nie są jednoznacznie określone. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy medycznej wyróżniamy przyczyny barku zamrożonego:

  1. Pierwotne przyczyny wystąpienia zamrożonego barku  – ból barku pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo pojawienia się schorzenia są m.in. zapalenie stawów (torebki stawowej, stawu ramiennego), cukrzyca i dysfunkcja tarczycy.
  2. Wtórne przyczyny wystąpienia zamrożonego barku – ból barku pojawia się w wyniku wcześniejszego urazu prowadzącego do stanu zapalnego, który uniemożliwia wykonywanie ruchów w bolącym stawie, co prowadzi do tworzenia się zrostów. To z kolei powoduje, że ruchy w stawie stają się coraz trudniejsze i bardziej bolesne. W wyniku zrostów dochodzi do rozwoju tanki bliznowatej, co doprowadza do skurczenia się torebki stawowej stawu barkowego. Podobny schemat powstawania zespołu zamrożonego barku obserwuje się po przeprowadzonej operacji lub w przypadku dłuższego unieruchomienia barku.
Zamrożony bark  - schemat stawu barkowego z opisem mięśni

TERAPIA MANUALNA

RZEPKA KOLANOWA

FALA UDERZENIOWA

Jakie są objawy zamrożonego barku?

Należy wymienić dwa podstawowe objawy zespołu zamrożonego barku – ograniczenie ruchomości stawu podczas zginania, odwodzenia i rotacji kończyny górnej oraz intensywny ból w barku promieniujący do szyi i/lub ramienia.
Obserwuje się także występowanie kilku etapów w objawach zespołu zamrożonego barku:
Etap I – faza zamrażania – trwa od 1 tygodnia do 2 miesięcy i charakteryzuje się rosnącym bólem barku oraz zmniejszającym się zakresem ruchomości stawu ramiennego
Etap II – zamrożenia – trwa od 3 do 9 miesięcy i charakteryzuje się utrzymującym się bólem barku oraz ograniczeniem zakresu ruchomości barkowego
Etap III – odmrażania – trwa od 10 do 12 miesięcy i i charakteryzuje się słabnącym bólem barku oraz wracającą pełną ruchomością stawu barkowego

Objawy zamrożonego barku należy szybko diagnozować, aby jak najszybciej rozpocząć leczenie zespołu zamrożonego barku.

 

ból barku rehabilitacja

Jak wygląda leczenie zamrożonego barku?

Leczenie zespołu zamrożonego barku to często długotrwały proces, w który zaangażowany jest lekarz, fizjoterapeuta, a przede wszystkim pacjent.

Leczenie zespołu zamrożonego barku przez lekarza

W pierwszej kolejności należy udać się do ortopedy. Lekarz na podstawie konsultacji i badania usg barku właściwie zdiagnozuje pojawienie się zamrożonego barku u pacjenta i zleci optymalne metody leczenia zamrożonego barku. Ortopeda może podać steryd dostawowo w celu zmniejszenia stanu zapalnego.

Jaka rehabilitacja barku zamrożonego?

Lekarz najczęściej zleci do tego rehabilitację obejmują zarówno fizykoterapię (najczęściej krioterapię na bark, ultradźwięki na bark i jonoforezę na bark) oraz terapia zamrożonego barku wykonywana przez fizjoterapeutę. Leczenie zespołu zamrożonego barku i przywracanie ruchomości w stawie wymaga poruszania nim, aby doprowadzić do przerwania zrostów. Obecnie coraz częściej w rehabilitacji zamrożonego barku stosuje się również zabieg fali uderzeniowej stawu barkowego. W przypadku zamrożonego barku we własnym zakresie pacjent na podstawie wytycznych fizjoterapeuty powinien dodatkowo w domu prowadzić autoterapię polegającą na rozciąganiu struktur stawowych. Z obserwacji fizjoterapeutów wynika, iż w leczeniu barku zamrożonego właśnie ta regularna własna praca pacjenta może poprawić zakres ruchu stawu i zmniejszyć dolegliwości bólowe. Pamiętajmy, że leczenie zamrożonego barku jest długotrwałe, ale przynosi efekty