pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Staw barkowy budowa

Staw barkowy to skomplikowany element układu ruchu człowieka, w skład którego wchodzi szereg mniejszych i narażonych na kontuzje i urazy stawów:
– staw mostkowo-obojczykowy
– staw barkowo-obojczykowy
– staw łopatkowo-ramienny
– staw łopatkowo-żebrowy
W obrębie stawu barkowego występują również ścięgna, mięśnie i więzadła, co w sumie tworzy staw o największym zakresie ruchów wśród stawów człowieka.

Jednym z częściej pojawiających się schorzeń w obrębie stawu barkowego jest zapalenie zarostowe torebki stawowej. Schorzenie to potocznie nazywane jest zamrożonym barkiem.

rehabilitacja barku warszawa

Zamrożony bark – jakie przyczyny?

Podobnie jak w przypadku wielu innych schorzeń ortopedycznych, przyczyny pojawienia się zamrożonego barku nie są jednoznacznie określone. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy medycznej zamrożony bark może mieć przyczyny:

  1. Pierwotne – ból barku pojawia się bez wyraźnej przyczyny. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo pojawienia się schorzenia są m.in. zapalenie stawów, cukrzyca i dysfunkcja tarczycy.
  2. Wtórne – ból barku pojawia się w wyniku wcześniejszego urazu, przeprowadzonej operacji, dłuższego unieruchomienia.

TERAPIA MANUALNA

RZEPKA KOLANOWA

FALA UDERZENIOWA

Zamrożony bark – jakie objawy?

Należy wymienić dwa podstawowe objawy zamrożonego barku – ograniczenie ruchomości stawu podczas zginania, odwodzenia i rotacji kończyny górnej oraz intensywny ból w barku promieniujący do szyi i/lub ramienia.
Obserwuje się także występowanie kilku etapów w objawach zamrożonego barku:
Etap I – zamrażania – trwa od 1 tygodnia do 2 miesięcy i charakteryzuje się rosnącym bólem barku oraz zmniejszającą się ruchomością stawu barkowego
Etap II – zamrożenia – trwa od 3 do 9 miesięcy i charakteryzuje się utrzymującym się bólem barku oraz ograniczoną ruchomością stawu barkowego
Etap III – odmrażania – trwa od 10 do 12 miesięcy i i charakteryzuje się słabnącym bólem barku oraz wracającą pełną ruchomością stawu barkowego

ból barku rehabilitacja

Jak leczyć zamrożony bark?

Leczenie zamrożonego barku to często długotrwały proces, w który zaangażowany jest lekarz, fizjoterapeuta, a przede wszystkim pacjent. W pierwszej kolejności należy udać się do ortopedy. Lekarz na podstawie konsultacji i badania usg barku właściwie zdiagnozuje pojawienie się zamrożonego barku u pacjenta. Ortopeda może podać steryd dostawowo w celu zmniejszenia stanu zapalnego. Lekarz najczęściej zleci do tego rehabilitację obejmują zarówno fizykoterapię (najczęściej krioterapię na bark, ultradźwięki na bark i jonoforezę na bark) oraz terapię manualną wykonywaną przez fizjoterapeutę. Obecnie coraz częściej w leczeniu zamrożonego barku stosuje się również zabieg fali uderzeniowej stawu barkowego. We własnym zakresie pacjent na podstawie wytycznych fizjoterapeuty powinien dodatkowo w domu prowadzić autoterapię polegającą na rozciąganiu struktur stawowych.