pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

22 468 10 88

pon-pt 8:00-20:00

ul. Lisowska 23, Warszawa

Aorta co to właściwie jest? Tętnica główna (łac. aort) – duży pień tętniczy, którego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do wszystkich tkanek. Jest największą tętnicą człowieka. Ma około 28 mm średnicy. W tym wpisie poznamy budowę aorty.

Aorta rozpoczyna się w przedłużeniu stożka tętniczego komory lewej. W śródpiersiu przednim ku tyłowi od trzonu mostka wstępuje ona ku górze i lekko na prawo. Następnie zatacza łuk ku tyłowi i w stronę lewą nad korzeniem lewego płuca.

U zdrowego człowieka najwyższy punkt łuku leży ku tyłowi od rękojeści mostka, w płaszczyźnie pośrodkowej, 2-3 cm poniżej jego górnego brzegu. Natomiast u ludzi starszych, wraz z ogólnym opuszczaniem się trzewi, łuk może zstępować znacznie niżej.

Z końcowego punktu łuku, ściśle przylegając do kręgosłupa , aorta mniej więcej prostolinijnie zstępuje do rozworu aortowego przepony.  Przez rozwór ten dostaje się do jamy brzusznej, staje się cieńsza, ponieważ oddaje tu liczne grube gałęzie i pozornie kończy się na wysokości dolnej trzeciej części trzonu czwartego kręgu lędźwiowego. Wysyła tu dwie grube i symetryczne tętnice biodrowe wspólne.

W rzeczywistości aorta tutaj się nie kończy i tętnice biodrowe wspólne nie są jej gałęziami końcowymi. Aorta przedłuża się bowiem w znacznie słabsze, nieparzyste naczynie – tętnicę krzyżową pośrodkową. Biegnie ona na powierzchni miednicznej kości krzyżowej, aż do końca kręgosłupa.

Aorta odcinki

Aorta jako, że jest największą tętnicą w ciele człowieka została podzielona na odcinki:

  • część wstępująca aorty – na jej początku jest opuszka aorty, tworzona z trzech zatok, które znajdziemy ponad płatkami zastawki aorty. To tutaj jest odejście tętnic wieńcowych. Wstępujący odcinek aorty przebiega przez worek osierdziowy i kończy się w miejscu przyczepu osierdzia, po czym zaczyna się kolejny odcinek aorty, czyli łuk
  • łuk aorty – ten odcinek aorty wędruje ku tyłowi od drugiego lewego stawu żebrowo-mostkowego. Jej koniec natomiast znajdziemy na wysokości lewej powierzchni trzonu kręgu Th3 lub Th4. Tam zaczyna się kolejny odcinek aorty, czyli aorta zstępująca
  • część zstępująca aorty – która dzieli się:
  • część piersiową aorty – choć wędruje w śródpiersiu tylnym, to z wiekiem przesuwa się w lewą stronę. Jej początek to poziom kręgu Th3 lub Th4, a koniec Th12
  • część brzuszną aorty – jej początek znajdziemy na poziomie kręgu Th12, w rozworze aortowym w przeponie. Następnie przechodzi do przedniej powierzchni kręgów lędźwiowych. Jej zakończenie znajdziemy w okolicy dolnej części trzonu kręgu L4.

Zobacz również: układ krwionośny